Pozew X przeciw organizacji walczącej z mową nienawiści odrzucony

Sędzia Charles Breyer oddalił pozew X przeciwko Center for Countering Digital Hate (CCDH), organizacji non-profit zajmującej się badaniem mowy nienawiści na platformie należącej do Elona Muska. W swojej decyzji sędzia zwrócił uwagę na brak podstaw prawnych do dalszego postępowania w tej sprawie.

Pozew X przeciw organizacji walczącej z mową nienawiści odrzucony
Podaj dalej

X pozwał CCDH zeszłego lata, gdy organizacja ta oskarżyła Twitter o niewłaściwe reagowanie na mowę nienawiści na swojej platformie. Wcześniej grupa opublikowała badania z których jednoznacznie wynikało, że że X nie reaguje na doniesienia o mowie nienawiści, a w niektórych przypadkach promuje takie treści.

W orzeczeniu sędzia federalny Charles Breyer stanął po stronie CCDH i oddalił pozew Muska, powołując się na brak podstaw prawnych. „Nie można przeczytać skargi i nie dojść do wniosku, że X Corp. jest znacznie bardziej zaniepokojona oświadczeniami CCDH niż metodami gromadzenia danych przez nią” – napisał w 52-stronicowym orzeczeniu. 

X będzie się odwoływać

W oświadczeniu dyrektor generalny CCDH Imram Ahmed powiedział, że orzeczenie „potwierdziło nasze podstawowe prawo do prowadzenia badań, wypowiadania się, popierania i pociągania do odpowiedzialności firm z mediów społecznościowych za decyzje, które podejmują za zamkniętymi drzwiami”. Dodał, że „jest teraz całkowicie jasne, że potrzebujemy federalnych przepisów dotyczących przejrzystości, które wymagałyby od platform internetowych udostępniania danych niezależnym badaczom.” X zapowiedziało, że planuje odwołać się od tej decyzji.

 

Przeczytaj również