Prywatna sieć 5G działa w Krakowie. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce

Prywatna sieć 5G już działa w Krakowie. Pozwolenie na użytkowanie prywatnej sieci od UKE otrzymała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, stając się tym samym jednym z nielicznych miejsc w naszym kraju, gdzie takie rozwiązanie jest dozwolone. Prywatna sieć 5G ma umożliwić uczelni prowadzenie kolejnych badań i rozwoju w obszarze wymienionej powyżej sieci. Szczegóły znajdziecie w naszym artykule.

Prywatna sieć 5G działa w Krakowie. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce
Podaj dalej

Prywatna sieć 5G działa w AGH w Krakowie

telewizja internet
Obraz Niek Verlaan z Pixabay

Akademia Górniczo Hutnicza w ostatnim czasie prowadziła projekt „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”. Był on realizowany przez konsorcjum, które obejmowało następujące instytucje: AGH, Politechnika Warszawska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach projektu badacze chcieli stworzyć unikalną infrastrukturę, która pozwoli na prowadzenie praktycznych badań w zakresie technologii i usług 5G w naszym kraju. „Znaczenie tego projektu dla dynamicznego rozwoju technologii jest bardzo istotne. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje istotny rozwój nowoczesnych, a także niedostępnych dotąd usług. Przewiduje się również dynamiczny wzrost prywatnych sieci 5G, które będą w kolejnych latach budowane przez firmy oraz jednostki samorządowe. Tym samym sieć 5G w AGH pozwoli nam z wyprzedzaniem przeprowadzać szereg testów, badań i analiz istotnych zarówno z punktu widzenia operatora jak i użytkownika końcowego – typu opóźnienie transmisji danych, szybkość przesyłanych informacji, możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji czy łączność między urządzeniami” – tłumaczy rektor AGH w Krakowie profesor Jerzy Lis.

Budżet projektu był bardzo okazały. AGH stworzyła cztery specjalne laboratoria

limity-na-internet
fot. freepik

Budżet projektu wynosił aż 225 mln złotych. AGH dysponowało z tego kwotą 25 mln złotych. Uczelnia dzięki temu stworzyła cztery laboratoria, które są zlokalizowane w Instytucie Telekomunikacji. Mowa tutaj o:

  • Laboratorium sieci 5G,
  • Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej,
  • Laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań IoT,
  • Laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań multimediów.

„Każde z naszych czterech laboratoriów przystosowane jest do świadczenia szeregu usług związanych z sieciami 5G. Zakupiliśmy ponad 1000 urządzeń związanych z techniką 5G, które pozwoliły na przygotowanie kilkudziesięciu różnych stanowisk laboratoryjnych. Lista proponowanych usług zdaje się nie mieć końca. Tym samym będziemy mogli prowadzić badania naukowe na światowym poziomie korzystając z dostępu do w pełni funkcjonalnej sieci szkieletowej i dostępowej 5G, programowalnych urządzeń radiowych, centrum przechowywania i przetwarzania danych, sieci 5G zbudowanej w oparciu o komponenty pochodzące od różnych producentów typu OpenRAN, rozmaitych terminali klienckich 5G czy generatorów ruchu. Dzięki wdrożeniu tak rozbudowanych stanowisk badawczych jesteśmy w stanie świadczyć także usługi komercyjne związane z dostępem do profesjonalnej aparatury diagnostycznej, komór tłumiących sygnały radiowe czy przestrzeni wirtualnej, a także urządzeń pozwalających na wykonywanie pomiarów obiektywnych, jakościowych i wydajnościowych sieci 5G” – tłumaczy profesor Marek Natkaniec z Instytutu Telekomunikacji AGH.

Trzeba przyznać, że sam projekt wygląda bardzo ciekawie i jesteśmy podekscytowani, jak się rozwinie. Konsorcjanci projektu mogą użytkować prywatne sieci 5G do 2028 roku.

Przeczytaj również