Program laptop dla ucznia został anulowany, ale dzieci dostaną inny sprzęt. Wiemy co to będzie

W 2023 roku uczniowie IV klas otrzymali od Rządu laptopy na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wedle założeń program „Laptop dla ucznia” miał być kontynuowany w kolejnych latach. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego nie zabezpieczył jednak finansowania na realizację programu i nie wpisał tego wydatku do projektu ustawy budżetowej, mimo, że Komisja Europejska kwestionowała sfinansowanie zakupu laptopów w ramach KPO. Ostatecznie pod koniec listopada 2023 roku Komisja Europejska wskazała, że wydatek nie będzie kwalifikowany do refinansowania. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji przekazało jakie konkretne problemy uniemożliwiają kontynuowanie programu, oraz jaki sprzęt dzieci dostaną w kolejnych latach.

Program laptop dla ucznia został anulowany, ale dzieci dostaną inny sprzęt. Wiemy co to będzie
Podaj dalej

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formie, o czym pisaliśmy w tym artykule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcą wypracować zupełnie nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. Jak podaje resort, program ma wrócić pod nazwą „Cyfrowy Uczeń”.  Dowiedzieliśmy się również, że w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami.

– Żaden rocznik nie będzie poszkodowany – powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka – Program „Cyfrowy uczeń” to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu. Żaden uczeń i żaden rocznik nie będą pokrzywdzeni – zaznaczyła Barbara Nowacka.

Jakie były powody, przez które program nie może być kontynuowany w obecnej formule?

Problemy formalne programu „Laptop dla ucznia”

1. Brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024;
2. Brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV.
3. Brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół.
4. Brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania.
5. Konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych i terminu realizacji zadań z ustawy

Problemy merytoryczne programu „Laptop dla ucznia”:

1. Brak przygotowania systemowego do wykorzystywania urządzeń przez dzieci w szkole oraz w domu – brak strategii cyfryzacji edukacji przygotowanej przez poprzednie kierownictwo MEiN. Brak wytycznych dla nauczycieli i szkół jak wykorzystywać komputery przez dzieci.
2. Brak przygotowania szkół do włączenia komputerów w działania edukacyjne – brak infrastruktury LAN, infrastruktury przłączy elektrycznych, brak bezpiecznego systemu przechowywania laptopów, które stanowią własność rodziców.
3. Brak wsparcia uczniów w zakresie higieny cyfrowej.

Przeczytaj również