Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Zmiany w strategii AI są dla niej priorytetem

Dokładnie 27 marca w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) i technologii przełomowych w 2024 r. Celem spotkania było omówienie szerokich potrzeb zmian w strategii AI. Ale nie tylko – omówiono również dalsze kierunki działań w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Zmiany w strategii AI są dla niej priorytetem
Podaj dalej

Ponad 200 stanowisk i opinii, które przesłaliście Państwo do nas przed spotkaniem, wyznacza kierunek dalszych działań. Musimy wypracować mapę drogową dla prawidłowej implementacji dokumentu Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020. A sam dokument wymaga bardzo szerokiej i dogłębnej aktualizacji. Powinniśmy szczególną uwagę skierować na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zależy nam na wzmocnieniu roli Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Polityka AI i wdrożenie Aktu o sztucznej inteligencji powinna być podstawą dyskusji podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. – mówił podczas spotkania minister Dariusz Standerski.

Zmiany w strategii AI

Podczas spotkania dyskutowano nad czterema głównymi filarami zmian w dokumencie „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”:

  • Strategia AI – określenie priorytetów wdrażania oraz doprecyzowanie mechanizmów finansowania rozwoju AI w Polsce;
  • AIA – dostosowanie regulacji i aktualizacja przepisów prawnych w celu wsparcia rozwoju AI, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw obywatelskich;
  • Wymiar etyczny AIA – promowanie odpowiedzialnego stosowania AI z uwzględnieniem etyki i zrównoważonego rozwoju.
    GRIoT i inne technologie przełomowe – zwiększenie wsparcia dla badań w kluczowych technologiach, budowa i wsparcie centrów innowacji technologicznych, inwestycje w edukację cyfrową i technologiczną, zapewnienie dostępu do zaawansowanej infrastruktury technologicznej,
  • promowanie otwartych standardów i współpracy technologicznej, rozwój strategii zapewniających bezpieczeństwo w erze technologii przełomowych, aktywne uczestnictwo w globalnych inicjatywach technologicznych, dostosowanie ram prawnych do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego.

Nowe otwarcie

Grupa jest otwarta i skupia szeroką reprezentację rynku mi.in przedstawicieli kancelarii specjalizujących się w prawie nowych technologii, przedstawicieli nauki (badania i rozwój), etyków, dostawców technologii, oraz organizacje pozarządowe. Aktualnie zespół koordynujący prace GRAI wypracowuje model działania grupy, który uwzględni postulaty, jakie padły podczas spotkania. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach ekspertów i ekspertek.

Przeczytaj również