Smog zmniejsza ocieplenie klimatu? Ciekawa obserwacja naukowców

W dużych, średnich i w małych miastach smog jest tematem wielu dyskusji. Okazuje się, że zanieczyszczenia powietrza mogą zmniejszyć ocieplenie klimatu. Jednak tylko w ograniczonym zakresie. Tak uważają naukowcy

Smog zmniejsza ocieplenie klimatu? Ciekawa obserwacja naukowców
Podaj dalej

Oczywiście jednym z czynników zmian klimatu są gazy cieplarniane. Tworzą one swego rodzaju powłokę, która przy działaniu słońca przypomina efektem szklarnię. Trwają naukowe spory, jak bardzo działalność człowieka ma wpływ na szybkość zmieniającego się klimatu. Naukowcy zaobserwowali, że w tworzeniu modeli pogodowych należy uwzględniać zanieczyszczenie powietrza. Gdyż smog obniża wskaźniki ocieplenia klimatu.

Smog ma wpływ na prognozy klimatyczne

Regionalne modele klimatyczne są narzędziem nieocenionym w prognozowaniu zmian klimatycznych. Jednakże, jak pokazują badania z ostatnich lat, wskazują one na niższe temperatury latem w Europie, niż te, które faktycznie występują. Przyczyną tego jest między innymi znaczna poprawa jakości powietrza. Nie została ona w pełni uwzględniona w modelach klimatycznych. Zanieczyszczenia takie jak pyły zawieszone, które historycznie mają chłodzący wpływ na klimat, są obecnie redukowane. Okazuje się, że popularny w miastach smog w krótkim wymiarze czasu obniża temperaturę. Oczywiście zupełnie inną kwestią są konsekwencje zdrowotne, o których innym razem.

Mniejszy smog zwiększa temperaturę

Zanieczyszczenia atmosferyczne, takie jak cząstki sadzy czy tlenki siarki, mają krótkotrwały, ale intensywny wpływ na temperatury globalne. Te substancje odbijają promienie słoneczne z powrotem w kosmos. To prowadzi do chłodzenia powierzchni Ziemi. Gdy zapylenie maleje, więcej światła słonecznego dociera do Ziemi. To skutkuje wzrostem temperatur. Warto zaznaczyć, że takie czynniki jak aerozole mają znacznie krótszy czas życia w atmosferze niż trwałe gazy cieplarniane. Oznacza to, że ich chłodzący wpływ jest tylko chwilowy. W przeciwieństwie do długotrwałego efektu ocieplenia wynikającego z akumulacji gazów cieplarnianych.

mandat-benzyna-diesel-bramka-antysmogowa
fot. freepik

Modele klimatyczne są źle zbudowane

Badania prowadzone przez dr. Dominika Schumachera i zespół z ETH Zürich wykazały, że modele klimatyczne nie doszacowują temperatur letnich w Europie. Analiza temperatury z lat 1980-2022, wykazała, że modele regionalne i globalne nie przewidują wystarczająco wysokich temperatur. Szczególnie podczas fal upałów. Przyczyną tego jest brak uwzględnienia zmian w poziomie zanieczyszczeń powietrza oraz wzorców cyrkulacji atmosferycznej. Mogą one wprowadzać dodatkowe ciepło do regionu. Po uwzględnieniu tych czynników, dokładność prognoz znacznie się poprawiła. Jednak modele regionalne nadal pokazują temperatury o około 0,5°C niższe niż rzeczywiste.

Rozwój modeli klimatycznych a rzeczywistość

Z biegiem lat modele klimatyczne są ulepszane, aby coraz dokładniej oddawać zmieniającą się rzeczywistość. Najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) już uwzględniają większą ilość zmiennych i są bardziej precyzyjne. Oczekuje się, że z czasem modele te będą jeszcze bardziej dopracowane, chociaż ze względu na swoją naturę nigdy nie będą idealne.

Podczas gdy globalne ocieplenie jest zjawiskiem niezaprzeczalnym i długotrwałym, zmiany w jakości powietrza mogą prowadzić do lokalnych i tymczasowych odchyleń w temperaturach, które są wyzwaniem dla naukowców pracujących nad modelami klimatycznymi. Poprawa jakości powietrza, choć korzystna dla zdrowia publicznego, paradoksalnie może utrudniać walkę z ociepleniem klimatu przez czasowe maskowanie jego skutków. Dalsze badania i rozwój modeli będą kluczowe w dostosowywaniu polityk klimatycznych, aby efektywnie zarządzać przyszłymi zmianami w naszym środowisku.

Przeczytaj również