Włochy "biorą się" za AI. Co wprowadza nowy projekt ustawy?

Sztuczna inteligencja (AI) wkroczyła do naszego życia na dobre, jednak dalej jest czymś w rodzaju dzikiego Zachodu. Włochy postanowiły uregulować zasady korzystania z takich technologii.

Włochy „biorą się” za AI. Co wprowadza nowy projekt ustawy?
Podaj dalej

W ostatnich latach szybki rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) skłonił rządy na całym świecie do przemyślenia podejścia prawno-regulacyjnego w tej dziedzinie. Włochy zdecydowały się podjąć rękawicę i stworzyć zapisy, które porządkują kilka spraw. Administracja kierowana przez  Giorgii Meloni, podjęła decyzję o wprowadzeniu przełomowych regulacji jako pierwszy kraj w Europie. Projekt ustawy, jest przyjęty przez włoski rząd. Zakłada on wprowadzenie kar od roku do pięciu lat więzienia za szkody wizerunkowe wyrządzone przy wykorzystaniu AI.

AI pod większą kontrolą

W świetle nowych przepisów kluczowym elementem jest ochrona przed nieautoryzowanym tworzeniem i rozpowszechnianiem wizerunków osób przy użyciu sztucznej inteligencji. Przede wszystkim dlatego, że to może prowadzić do poważnych konsekwencji wizerunkowych i społecznych. Minister sprawiedliwości Włoch Carlo Nordio zabrał głos. Wskazuje on, że takie działania będą uważane za okoliczność obciążającą. Nakreśla, w przypadku jakich przestępstw jest to brane pod uwagę. Mowa tutaj o występkach takich jak oszustwa, pranie pieniędzy czy ingerencja w wybory.

Elon Musk wypowiedział się na temat AI

Projekt ustawy składa się z 25 artykułów regulujących szersze zastosowanie AI. Dokument wskazuje na powstanie krajowego urzędu ds. sztucznej inteligencji. Urząd ten będzie miał za zadanie nie tylko monitorowanie, ale i wymierzanie kar za nielegalne wykorzystanie technologii AI.

Korzyści i ograniczenia dla sztucznej inteligencji

Jednym z głównych celów ustawy jest „służba na rzecz osób i poprawa warunków pracy”. Włochy planują również wykorzystanie AI do uproszczenia procesów w wymiarze sprawiedliwości. Jednak podkreślają, że ostateczne decyzje pozostaną w rękach sędziów.

Wpływ na przemysł i technologię

Rządowy projekt przewiduje wyasygnowanie miliarda euro na rozwój systemów. To stanowi znaczące wsparcie dla innowacji i badawczej pracy w tym obszarze. Wprowadzenie takich regulacji, jest różnie postrzegane. Najczęściej jako próba równoważenia korzyści płynących z AI z koniecznością ochrony praw jednostek i utrzymania sprawiedliwości społecznej.

AI – długoterminowe implikacje dla Europy i świata

Wprowadzenie regulacji przez Włochy może zainicjować falę nowych ustawodawstw w innych krajach. To z kolei wpłynie na globalne podejście do sztucznej inteligencji. To ważny krok w stronę rozwoju sztucznej inteligencji. Kluczowe jest wykorzystywane jej w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Przeczytaj również