Sztuczna inteligencja będzie lepiej kontrolowana. Parlament Europejski przyjął "AI Act"

Parlament Europejski przyjął wczoraj rozporządzenie w sprawie AI (Artificial Intelligence Act). Nowe regulacje pozwolą na zbudowanie środowiska prawnego, które z jednej strony zapewni możliwość rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej zagwarantuje poszanowanie praw człowieka i minimalizują zjawisko dyskryminacji.

Sztuczna inteligencja będzie lepiej kontrolowana. Parlament Europejski przyjął „AI Act”
Podaj dalej

– To krok milowy, jeśli chodzi o AI. Stawka była wysoka – nikomu wcześniej nie udało się wypracować tak kompleksowego prawa w obszarze sztucznej inteligencji. Dziś to się udało i mamy przed sobą nową rzeczywistość prawną, którą musimy wspólnie zagospodarować – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

AI w obliczu prawa

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Do tych zaliczono m.in.: stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych czy takich, które dyskryminują określone grupy osób. Niedozwolone będzie także stosowanie systemów AI do tzw. oceny osób obywatelskich (social scoring). To znaczy, że nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli.

– Polska, negocjując przepisy, podkreślała, że każdy system AI w jej cyklu życia powinien spełniać trzy warunki: być zgodny z prawem, uwzględniać zasady i reguły etyki dla godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz być bezpieczny i odporny technicznie – wyjaśnia wiceminister.

Nowe rozporządzenie zakłada wyznaczenie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji oraz wyłonienie organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Ich zadaniem będzie zapewnienie skutecznego egzekwowania nowych przepisów na poziomie krajowym.  Kluczowe będzie to, jak przepisy zadziałają w praktyce. Tu dużą rolę ma zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie.

Przeczytaj również