Wystartował system wymiany informacji o smishingu

Zespół CSIRT NASK uruchomił system teleinformatyczny, który służy do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a CSIRT NASK, Policją oraz Prezesem UKE. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać podejrzane wiadomości do CSIRT NASK, który z kolei będzie tworzył wzorzec takiej wiadomości.

Wystartował system wymiany informacji o smishingu
Podaj dalej

Jest to kolejny etap wdrażania rozwiązań zawartych w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni przetwarzający wiadomości SMS mogą uzyskać dostęp do systemu wymiany wzorców i nadpisów poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: telegraf@cert.pl. Od 25 marca 2024 r. przedsiębiorcy podłączeni do systemu będą mieli obowiązek blokować fałszywe SMS zgodnie ze wzorcem fałszywej wiadomości przekazanej przez CSIRT NASK.

Podmioty publiczne mogą zastrzegać tzw. nadpisy wykorzystywane przez nie do wysyłki SMS przy świadczeniu zadań publicznych dla obywateli. Przykładem nadpisu jest skrót w tytułach SMS np. „e-US” używany przez Krajową Administrację Skarbową.

Wykaz nadpisów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych jest prowadzony przez CSIRT NASK. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą blokować SMS z zastrzeżonymi nadpisami, które nie pochodzą od podmiotu publicznego.

„Jestem przekonany, że dzięki uruchomieniu systemu do wymiany wzorców wiadomości oszukańczych, do którego od dzisiaj podłączać się mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – walka z nadużyciami telekomunikacyjnymi i ograniczanie liczby oszukańczych SMS-ów, które wszyscy codziennie otrzymujemy, wejdzie na wyższy poziom. Taki cel ma także możliwość zastrzegania nadpisów. Efekty odczujemy już za 3 miesiące – podkreśla wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zgłoszenia nadpisu SMS do CSIRT NASK można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie. 

Zgodnie z ustawą, informacja o uruchomieniu systemu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przeczytaj również