Cyberbezpieczeństwo w Polsce mocno zagrożone? Jest komunikat pełnomocnika rządu

Polska znalazła się właśnie na 4. miejscu wśród państw europejskich najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców. Jak informuje Digital Defense Report, przed nami jest tylko Ukraina, Wielka Brytania i Francja. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest trwająca od kilku lat postępująca cyfryzacja polskiej gospodarki. Sytuacja jest na tyle poważna, że komunikat w tej sprawie wystosował dzisiaj Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo w Polsce mocno zagrożone? Jest komunikat pełnomocnika rządu
Podaj dalej

W związku ze wzrostem zagrożeń atakami typu DDoS (niedostępność usługi) należy stosować dotychczas wydawane wytyczne mające na celu minimalizację skutków ewentualnego cyberataku. – czytamy w komunikacie.

DDoS – co to jest?

Ataki typu DDoS (ang. distributed denial of service, w wolnym tłumaczeniu: rozproszona odmowa usługi) są jednymi z najczęściej występujących ataków hakerskich. W głównej mierze kierowane są one na systemy komputerowe lub usługi sieciowe. Ich zadaniem jest zajęcie wszystkich dostępnych i wolnych zasobów w celu uniemożliwienia funkcjonowania całej usługi w sieci Internet (np. strony internetowej i poczty znajdującej się na hostingu).

fot.: pixabay

Coraz więcej ataków – nie tylko w Polsce

W ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość ataków typu DDoS wymierzonych w instytucje i podmioty państw UE i NATO. Powoduje to utrudnienia w dostępie do usług realizowanych za pomocą sieci Internet. Ataki te nie wpływają na poufność danych przetwarzanych przez zaatakowane podmioty.

CSIRT-y funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa monitorują sytuację związaną z bezpośrednim wpływem szeregu wspomnianych incydentów na stabilność całego systemu. Dla administratorów stron podmiotów wyjątkowo zagrożonych tego typu atakiem Ministerstwo Cyfryzacji wydało stosowne rekomendacje. Resort odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo przypomina również, że każdy właściciel biznesowy powinien zapoznać się z zestawem dobrych praktyk opracowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie samooceny pod względem odporności na potencjalny atak DDoS.

Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed atakami DDoS dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz podmiotów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa RP, uruchomiono usługę Anty DDoS. Zdanie to realizuje NASK PIB na zlecenie Ministra Cyfryzacji.

Przeczytaj również