Będziemy bezpieczniejsi w sieci – w życie wchodzą przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

(Digital Services Act, DSA) czyli w wolnym tłumaczeniu unijny akt o usługach cyfrowych zaczął właśnie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w Internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczące moderowania treści.

Będziemy bezpieczniejsi w sieci – w życie wchodzą przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA)
Podaj dalej

Jak to poprawi nasze bezpieczeństwo w Internecie? 

Ujednolicenie procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu – do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Jeżeli chodzi o dane wrażliwe, w tym aspekcie dla prawidłowej ochrony danych osobowych zostało przyjęte w ramach UE rozporządzenie RODO. DSA nie narusza postanowień RODO, wprowadza jednak pewne dodatkowe rozwiązania mające lepiej chronić użytkowników, co udało się w dużej mierze dzięki lobbingowi Polski. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

Większe prawa dla użytkowników 

DSA wprowadza także kontrolę nad sposobem moderowania treści przez platformy, czego wcześniej nie było. Z jednej strony chodzi o sprawne usuwanie nielegalnych treści w Internecie, z drugiej jest to kwestia ochrony praw użytkownika do odwołania się od decyzji platformy. Użytkownik, którego treść została usunięta lub zablokowana, powinien otrzymać od platformy uzasadnienie tej decyzji. Dodatkowo w przypadku platform, użytkownik powinien mieć możliwość odwołania się od decyzji platformy w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.

Przepisy DSA wymagają także, aby platformy udostępniały informacje na temat swoich zasad moderacji treści oraz działania algorytmów. Dzięki temu użytkownik może dowiedzieć się, jak ocenianie są treści i jak działają platformy.

Przeczytaj również