1,5 mld zł dla samorządów na cyberbezpieczeństwo. Pierwsza umowa podpisana

Ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji w Izabelinie.

1,5 mld zł dla samorządów na cyberbezpieczeństwo. Pierwsza umowa podpisana
Podaj dalej

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł. – złożyło 90 proc. uprawnionych jednostek.

– Ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa i – co więcej – gotowe, aby im przeciwdziałać. Program Cyberbezpieczny Samorząd ma nie tylko zapewnić im wsparcie finansowe, ale także, w ramach kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, wsparcie merytoryczne – tłumaczy wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Pierwsza umowa podpisana

27 lutego br. podpisano pierwszą umowę – z gminą Izabelin – na realizację grantu na kwotę 850 tys. zł. Wicepremier zaznaczył, że projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest kolejnym „skokiem” naszego kraju w dziedzinie cyfryzacji.

– Każdego dnia podejmujemy działania, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo w sieci i obronić nasze dane przed atakami. Od dziś kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, a JST będą mogły rozpocząć swoje działania. Samorządy zyskają fundusze na bezpieczne i sprawne urzędy, bezpieczeństwo danych oraz dostępne usługi elektroniczne – podkreślił  wicepremier.

Bezpieczny i sprawny urząd

Co zyskają mieszkańcy gmin dzięki wsparciu w ramach projektu? Rozwój JST w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczyni się poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem oraz tworzenia ich kopii zapasowych.

Zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu. Poprawi się również dostępność usług elektronicznych świadczonych przez samorządy poprzez rozwój infrastruktury sieciowej oraz mechanizmów jej zabezpieczeń.

Na co samorządy mogą przeznaczyć pieniądze?

Wnioski o granty złożone przez samorządy zakładają realizację działań w 3 kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo:

  • techniczny (ok. 1,2 mld zł) – infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe,
  • organizacyjny (ok. 183 mln zł) – procedury, audyty, certyfikaty, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji itp.,
  • kompetencyjny (ok. 105 mln zł) – szkolenia pracowników.

Przeczytaj również