Drony, jako pomoc przy sadzeniu drzew?! Takie gadżety są w Kanadzie!

27 Czerwiec 2021 | Krzysztof Lewandowski | Gadżety
Dron Flash Forest
Źródło: Pixabay.com

Wycinka lasów to poważny problem dla wielu państw na świecie. Zapotrzebowanie na drewno i tereny pod uprawy rośnie, dlatego w zalesianiu pomogą gadżety.

Na Ziemi mamy obecnie pewnego rodzaju konflikt interesów, ponieważ z jednej strony potrzebujemy terenów zielonych do życia, jako ludzie, ponieważ drzewa zbierają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia powietrza, oddając tlen. Z drugiej jednak strony korporacje zmieniają obszary bogate w przyrodę w miejsca do zamieszkania, nazywane bardzo często betonowymi pustyniami. Na końcu nie można zapominać o najpopularniejszej wycince drzew w celu pozyskania surowca. Takie działania prowadzą do stopniowego wylesiania się powierzchni Ziemi. Brak drzew niesie ze sobą pełną gamę wyzwań, które trudno zastąpić sztucznymi substytutami.

Powodzie, susze i zanieczyszczenia

Rezygnacja z drzew na terenach górskich powoduje, że w tych regionach dużo częściej zdarzają się powodzie. Drzewa między innymi przez swój system korzeniowy zatrzymują część wody po intensywnych opadach deszczu. Szybkie rozmakanie ziemi powoduje tworzenie się lawin błotnych, które po zejściu ze zbocza niszczą drogi i siedliska ludzi. Poza tym drzewa wspólnie z trawami są bardzo dobrymi miejscami do gromadzenia wody w glebie. Następuje dużo wolniejsze parowanie wody po deszczu, przez co ma ona szansę przeniknąć do głębszych warstw ziemi i stworzyć rezerwę wód gruntowych. Na koniec jednym z najważniejszych elementów są oczywiście zanieczyszczenia. Do pewnego stopnia drzewa funkcjonują niczym filtr. W tej sytuacji pozbawienie miast i wsi bogatej palety gatunków drzew zwiększa poziom szkodliwych dla człowieka substancji. Duże znaczenie ma również wzrost temperatury, ponieważ każda korona drzew to miejsce naturalnego cienia, a co za tym idzie dużo niższej temperatury pod nim, niż na otwartej przestrzeni. Między innymi te aspekty skłoniły ludzi do zastanowienia się, jak gadżety mogą pomóc w zalesianiu.

Tereny zielone i góry

Autonomiczne drony sposobem na zalesianie

Tworzenie nowych terenów zielonych wymaga zdecydowanie dużo zaangażowania ze strony ludzi. Szczególnie trudno dostępne tereny, które mogą być mimo wszystko doskonałym miejscem do rozbudowania fauny i flory wymagały innowacyjnego rozwiązania. Na szczęście z pomocą przyszły gadżety, ponieważ autonomiczne drony okazały się doskonałym narzędziem do zalesiania terenów. Tak uważa przynajmniej startup Flash Forest. Postanowił on wykorzystać wspomniane powyżej drony do transportowania nasion i substancji odżywczych na mniej zalesionych terenach. Firma z kanadyjskiego Toronto zamierza w ciągu ośmiu lat posadzić około miliarda drzew!

Czytaj dalej